XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX022 v2.3.5 - Dashboard v2.3.8  /  Service uptime: 5 days 19:59:28
XLX022 Modulkonfiguration
XLX022 Modulkonfiguration
A
OE Austria "Transcoded"
B
Italia
C
Deutschland
D
Schweiz "Transcoded"
E
Notfallkommunikation "Transcoded"
F
Suedtirol "Transcoded"
G
OE West
H
OE Nord
I
OE Sued
J
OE Ost
O
Oberoesterreich
S
Steiermark
V
Vorarlberg
Y
YSF Austria/TG23208 "Transcoded"

oe5stm@tms-itdienst.at